پایان‌نامه‌ها

 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

مقطع تحصیلی

نام استاد راهنما

زمینه علمی پایاننامه

تاریخ دفاع

۱

کنترل پیش‏بین فازی در سیستم‏های هیبرید

مرتضی سرایلو

کارشناسی ارشد

دکتر رضایی-دکتر رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۱

۲

کنترل مد لغزشی مرتبه بالا در سیستم‏های پیوسته زمانی آشوبناک

رشید ابراهیمی

کارشناسی ارشد

دکتر رضایی-دکتر رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۱

۳

طراحی رؤیت‏ کننده پیوسته در سیستم‏های هیبرید خطی دارای نامعینی ساختاریافته با کاربرد در سیستم کنترل سه تانک

امین زاهدی تجریشی

کارشناسی ارشد

دکتر رضایی-دکتر رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۱

۴

کنترل پیش‏بین تطبیقی در سیستم های هیبرید خطی

سمیرا اسماعیلی

کارشناسی ارشد

دکتر رضایی-دکتر رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۲

۵

کنترل پیش بین هوشمند درسیستم غیر خطی خودگردان مرتبه ۳

فرشاد رجبی

کارشناسی ارشد

دکتر رضایی-دکتر رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۲

۶

طراحی کننده مقاوم H ۲/H توسط الگوریتم بهینه سازی برای سیستم تاخیردار

منیره رسولی

کارشناسی ارشد

دکتر علی رضا خسروی- دکتر رضایی

فنی مهندسی

۱۳۹۲

۷

کنترل سرعت موتور BLDC  با استفاده از روش کنترل مدل پیش بین فازی

حمیدرضا هادیان

کارشناسی ارشد

دکتر رضایی-دکتر رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۳

۸

کنترل پیش بین فازی در کلکتورهای خورشیدی

محمد ذبیحی

کارشناسی ارشد

دکتر رضایی-دکتر رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۳

۹

کنترل مدل پیش بین سیستم هیبرید خطی بر اساس مدل فازی نوع ۲

فاطمه قلی‏زاده

کارشناسی ارشد

دکتر رضایی-دکتر رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۳

۱۰

طراحی و شبیه‏سازی رویتکننده‏های غیرخطی هوشمند برای یک ربات با مفصل انعطاف‏پذیر

محمد آقاجان‏زاده

کارشناسی ارشد

دکتر رضایی-دکتر رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۳

۱۱

کنترل فازی-عصبی تطبیقی با استفاده از کنترل مد لغزشی ترمینال برای یک کلاس از سیستم­های غیر خطی

سید یاسر نیکو

کارشناسی ارشد

دکتر رضایی-دکتر رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۴

۱۲

کنترل مدل پیش بین هوشمند در هواپیمای بدون سرنشین کوادروتور

صادق جلیلی

کارشناسی ارشد

دکتر رضایی

فنی مهندسی

۱۳۹۴

۱۳

طراحی کنترل مود لغزشی ترمینال هوشمند برای کلاسی از سیستمهای غیر هولونومیک

حسین قاسمی

کارشناسی ارشد

دکتر رضایی-دکتر رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۴

۱۴

کنترل سیستم‏های غیرخطی با استفاده از ساختار متوالی کنترل‏کننده‏ی مدل پیش‏بین توزیع شده مبتنی بر شبکه‏های عصبی

مهیار مدنی

کارشناسی ارشد

دکتر رضایی-دکتر رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۴

۱۵

طراحی کنترل مود لغزشی هوشمند در سیستم‏های کنترل شبکه ای

محمد حسین ولی

کارشناسی ارشد

دکتر رضایی-دکتر رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۴

۱۶

طراحی کنترل کننده‏ی سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی(ANFIS) مبتنی بر الگوریتم‏های سیر تکاملی برای کنترل یک سیستم کوانتومی

حسن صدقی رستمی

کارشناسی ارشد

دکتر رضایی-دکتر رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۵

۱۷

طراحی و شبیه سازی رؤیتگر فاصله‌ای با استفاده از فاصله ی بهبود یافته به کمک یک الگوریتم هوشمند

علی شرف زاده

کارشناسی ارشد

دکتر رضایی-دکتر رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۵

۱۸

طراحی کنترل‏کننده مدلغزشی ترمینال چندمتغیره هوشمند برای سیستم twin rotor

امین اوکی نژاد

کارشناسی ارشد

دکتر رضایی-دکتر رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۵

۱۹

استراتژی کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو با روش فازی-عصبی، در توربین‏های بادی با مولد DFIG متصل به شبکه

مهدیه یعقوبی

کارشناسی ارشد

دکتر رضایی-دکتر رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۶

۲۰

Providing Asymptotic Stability of Model Reference Adaptive Control with Dynamical Anti-Windup Compensator: Application in Autonomous Vehicles

پوریا سرحدی

دکترا

دکتر رنجبر نوعی

فنی مهندسی

۱۳۹۵

۲۲

Robust controller design based on the fractional complex order for systems under the load disturbance

معصومه شهیری

دکترا

دکتر رنجبر نوعی

فنی مهندسی

۱۳۹۴

۲۳

Predictive Control with Dempster Shafer based Modeling and its Application on PEM Fuel Cell

سارا میناگر

دکترا

دکتر رنجبر نوعی

فنی مهندسی

۱۳۹۳

۲۴

Maintaining Tracking Convergence Problem in Iterative Learning Control Systems

میثم یحیی زاده

دکترا

دکتر رنجبر نوعی

فنی مهندسی

۱۳۹۳

۲۵

Finite time convergence of nonlinear observer for parametric undertrained system; Application in PEM fuel cell

سید مهدی رخت اعلا رستمی

دکترا

دکتر رنجبر نوعی

فنی مهندسی

۱۳۹۲

۲۶

Fractional Order control of time-delayed systems; Application in Lunge machine

سید جلیل ساداتی رستمی

دکترا

دکتر رنجبر نوعی

فنی مهندسی

۱۳۹۱

۲۷

Design of a fractional order controller for a robot manipulator

هادی دلاوری

دکترا

دکتر رنجبر نوعی

فنی مهندسی

۱۳۹۰

۲۸

تشخیص الگوهای کنترلی با استفاده از شبکه های عصبی

عبدالجلیل عاده

کارشناسی ارشد

دکتر زهرا رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۰

۲۹

کنترل هوشمند و کاهش طول صف ناشی از تراکم اطلاعات به کمک LQ سرور

مصطفی علی گل زاده

کارشناسی ارشد

دکتر زهرا رحمانی-دکتر رنجبرنوعی

فنی مهندسی

۱۳۹۲

۳۰

مدیریت انرژی هوشمند در خودروهای هیبریدی  plug-in

نازیلا نجفی

کارشناسی ارشد

دکتر زهرا رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۵

۳۱

کنترل مدل پیش‏بین هوشمند برای خودروهای الکتریکی هیبریدی مدل شده به صورت Plug in

سامیه نجاران

کارشناسی ارشد

دکتر زهرا رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۵

۳۲

طراحی کنترل ‏کننده پس‏گام هوشمند برای ربات‏های همکار

شیما آهنگر

کارشناسی ارشد

دکتر زهرا رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۵

۳۳

طراحی وشبیه‏سازی مدلغزشی مرتبه بالا تطبیقی برای سیستم پیل سوختی نوع PEM

نجمه حامدی

کارشناسی ارشد

دکتر زهرا رحمانی

فنی مهندسی

۱۳۹۵