سیستم‌های هوشمند

به مجموعه الگوها و الگوریتم‌هایی که برای فعالیت انسان لازمند، هوش می گویند و سیستم هوشمند سیستمی است که مانند انسان داری قابلیت های ذخیره و نمایش اطلاعات، استنتاج و بکارگیری دانش و همچنین یادگیری و کسب دانش جدید باشد. طراحی، ساخت و بکارگیری سیستم های هوشمند همواره به عنوان یکی از اهداف بشر بوده است. امروزه جوامع پیشرفته از امکاناتی که به عنوان فناوری اطلاعات و ارتباطات شناخته می شوند، بهره جسته و از آن به عنوان ابزاری کارآمد در جهت هوشمندسازی به منظور تسهیل و تسریع ارائه خدمات استفاده نموده است.

فعالیتهای این بخش از گروه پژوهشی در آزمایشگاه سیستمهای هوشمند به سرپرستی دکتر بهروز رضایی انجام می شود. در این راستا هدف از برپایی آزمایشگاه پژوهشی سیستم های هوشمند انجام پژوهش و تحقیق در این زمینه و همچنین شبیه سازی و پیاده سازی نمونه های عملی از سیستم های هوشمند تعریف می گردد. این آزمایشگاه همچنین به منظور فراهم آوردن زمینه مطالعه و تحقیق برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته کنترل و استفاده از پتانسیل بالقوه دانشجویان این رشته ایجاد شده است. حوزه کاری این بخش انجام مطالعه و پژوهش در خصوص سیستم های هوشمند و کاربرد آن ها در روشهای مختلف کنترل، مدل سازی، شناسایی، بهینه سازی، کلاسه بندی و تشخیص الگو و ... جهت به کار گیری در تحقیقات دانشگاهی و صنایع مختلف است.