در حال انجام

تا کنون دهها پایان نامه و رساله برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در این گروه تعریف شده است و در حال حاضر نیز تعدادی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا در زمینه‏های روش‏ها و سیستم‏های هوشمند و افزارههای میکرو و نانو الکترونیک در حال انجام است‌ ، از مهم ترین در حال انجام می توان موارد زیر را نام برد:

 

۱ - طراحی و ساخت ربات زیر دریایی تحت سرپرستی آقای دکتر رنجبر

۲ - طراحی و ساخت یک کوادروتور (پهپاد) قابل کنترل تحت سرپرستی آقای دکتر رضایی

۳ - طراحی و ساخت یک اتاقک کاملاً هوشمند تحت سرپرستی آقای دکتر رضایی

۴ - طراحی و ساخت یک prototype  خودروی هیبریدی تحت سرپرستی خانم دکتر رحمانی

۵ - نظارت متقابل-آشکارسازی ادوات جاسوسی مانند دستگاه­های استراق سمع یا دوربین­های مخفی تحت سرپرستی خانم دکتر میناگر

۶ - ساخت Jammer تحت سرپرستی خانم دکتر میناگر

۷ - طراحی و ساخت سلول خورشیدی نانو تحت سرپرستی دکتر گنجی

۸ - طراحی و ساخت هیدروفون تحت سرپرستی دکتر گنجی

۹ - طراحی و ساخت شیفت دهنده فاز تحت سرپرستی دکتر گنجی

۱۰ - طراحی و ساخت فیلتر تحت سرپرستی دکتر گنجی

۱۱ - طراحی و ساخت رزوناتور تحت سرپرستی دکتر گنجی

۱۲ - طراحی و ساخت ترنسدیوسر تحت سرپرستی دکتر گنجی

۱۳ - طراحی و ساخت شتاب سنج تحت سرپرستی دکتر گنجی